काबुलमा दुई घण्टाः यस्तो रह्यो नेपालको पहिलो मानवीय सहायता मिसन

Home काबुलमा दुई घण्टाः यस्तो रह्यो नेपालको पहिलो मानवीय सहायता मिसन

काबुलमा दुई घण्टाः यस्तो रह्यो नेपालको पहिलो मानवीय सहायता मिसन

https://nepalkhabar.com/politics/117997-2022-1-17-21-29-12