अफगानिस्तानलाई छिट्टै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनेमा नेपाल अग्रस्थानमा : राष्ट्रसंघीय अधिकारी

Home अफगानिस्तानलाई छिट्टै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनेमा नेपाल अग्रस्थानमा : राष्ट्रसंघीय अधिकारी

अफगानिस्तानलाई छिट्टै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनेमा नेपाल अग्रस्थानमा : राष्ट्रसंघीय अधिकारी

https://nepalkhabar.com/interview/118002-2022-1-18-10-46-14